Charlotte Carlqvist
Charlotte Carlqvist
Charlotte Carlqvist

Charlotte Carlqvist

Jag arbetar med blandade tekniker med allt större fokus mot det textila. Min konst följer ofta ett tema så även om teknikerna varierar så hänger allt ihop, som en röd tråd. Jag visar min konst både på Galleri Kårehamn och i Galleri Tiondeladan.

För mig är processen till konsten den som är viktigast. Allt jag gör hänger ihop på olika sätt - alla trådar leder på olika sätt till varandra. Jag har jobbat med tankar om rötter, vad vi har med oss och vad vi skickar vidare. Jag arbetar i olika tekniker och blandar gärna material, bland annat akrylmåleri, akvarell, textilt skapande och kollage.
Jag visar min konst under Konstlandskapet både i Galleri Tiondeladan och i Galleri Kårehamn.